«

»

VI WOJEWÓDZKI  KONKURS CZYTELNICZY  „GDAŃSK W LITERATURZE”

 

booksREGULAMIN

 

Organizator i miejsce konkursu: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Mariana Mokwy,
w Gdańsku-Wrzeszczu.   

 

Osoby odpowiedzialne:   Anna Bergau-Ciechanowicz,  Anna Godziuk, Agata Żuk –  polonistki z XIX LO w Gdańsku.

 

Patronat Honorowy:                       

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska                                    

Ubiegamy się Patronat Honorowy:

Mieczysław Stuk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

 

Termin konkursu:19 marca 2015 r. (czwartek) w XIX LO w Gdańsku, ul. Pestalozziego 11/13 godz.10

 

Cele konkursu:

-rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych u młodzieży szkolnej;

-popularyzowanie prozy literackiej związanej z Gdańskiem wśród młodzieży szkolnej;

-kształcenie umiejętności świadomego i uważnego czytania książek;

-uwrażliwienie młodzieży na wartości moralne obecne w świecie literackim;

-budzenie wrażliwości estetycznej: odkrywania uroków Gdańska, jego  topografii, piękna architektury, smaku miasta;

-pogłębianie gdańskiej tożsamości, szacunku i miłości do wielowiekowej, wielokulturowej historii rodzinnego miasta;

-przygotowanie młodego pokolenia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym metropolii gdańskiej

 

Przedmiotem konkursu jest dobra znajomość następujących dzieł literackich:

 1. StefanChwin, Krótka historia pewnego żartu
 2. Paweł Huelle, Śpiewaj ogrody
 3. Paweł Huelle, Ulica Polanki
 4. Stanisława Fleszarowa – Muskat, Milionerzy
 5. Anna Klejzerowicz, Sąd Ostateczny
 6. Izabela Żukowska, Teufel

 

 

Warunki i przebieg konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I- III szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie do 20 uczniów.
 3. XIX LO im. M. Mokwy jako organizator zastrzega sobie prawo zgłoszenia większej grupy uczniów niż 20 osób.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest uważna lektura książek znajdujących się na załączonej liście.
 5. Konkurs ma formę testu z pytaniami zamkniętymi.
 6. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać do 30 stycznia 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: gdanskwliteraturze@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:

L.p. Imię uczestnika Nazwisko uczestnika klasa Nazwa szkoły/ placówki Opiekun
           

 

 1. Zgłoszenia dokonane po 30 stycznia 2015 r nie zostaną przyjęte.
 2. Zadaniem Opiekuna jest weryfikacja i potwierdzenie ostatecznej liczby uczniów zgłoszonych do konkursu drogą elektroniczną do 5 marca 2015 r.
 3. Przesyłając zgłoszenie Opiekun i Uczestnik potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs Opiekun i Uczestnik wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

 

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma niespodziankę – nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska, a uczniowie wyróżnieni – nagrody książkowe.

 

 1. Uroczysty finał i rozdanie nagród odbędzie się w czwartek 9 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 w XIX LO im.Mariana Mokwy w Gdańsku, ul. Pestalozziego 11/13