Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

dsc_10241 września 2016r. uczniowie XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy, jak tysiące uczniów w kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017. Odświętnie ubrani młodzi ludzie pojawili się w murach szkoły, uśmiechnięci i wypoczęci, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Akademię rozpoczął odśpiewaniem hymnu chór pod batutą Pani mgr Darii Polanowskiej. Czytaj wpis

Wnioski o stypendium i zasiłek. Informacje.

usmiech1 września rozpocznie się nabór wniosków o stypendia szkolne oraz
zasiłek rodzinny, w związku z tym informujemy, iż zadaniem udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
trenie Gminy Gdańsk (zasiłek szkolny i stypendium szkolne) od 1 lipca
2016 r. zajmuje się Dział Świadczeń Wspólnych Gdańskiego Centrum
Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25. Czytaj wpis

Rozpoczęcie roku szkolnego.

19lo01 września 2016 r. o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 .

O godz. 10.00 odbędą się spotkania Wychowawców z uczniami, zgodnie z harmonogramem: Czytaj wpis

Z A P R O S Z E N I E

Gdańsk , dnia 26.08.2016 r.

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert pisemnych na najem okazjonalny pomieszczeń i lokali użytkowych , do negocjacji stawki czynszu najmu.

Dyrektor XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, ul. Pestalozziego 11/13, zaprasza

w dniu 09.09.2016 roku o godz. 12.00

do uczestnictwa w negocjacjach na najem okazjonalny (krótkoterminowy) pomieszczeń i lokali użytkowych nie używanych czasowo na cele statutowe XIX Liceum Ogólnokształcącego.

1. Najniższa wymagana stawka wynajmu do negocjacji wynosi:

a) sala gimnastyczna – zgodnie z Zarządzeniem Nr 1534/13 Prezydenta Miasta Gdańska z

dnia 22 listopada 2013 roku

b) sala lekcyjna (o powierzchni 56 m kw) – 18,00 zł netto/godz.

Stawka czynszu za salę lekcyjną nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych, które doliczane są do stawki wynajmu i wynoszą, w zależności od powierzchni sali, odpowiednio 1,84 zł netto za godzinę (za salę o powierzchni 56 m kw.).

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty, w jednym egzemplarzu – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NEGOCJACJE”.

3. Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert – w XIX LO w Gdańsku,

ul. Pestalozziego 11/13 , w pokoju nr 6.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2016 roku o godz. 15.00.

5. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie ogłaszającego konkurs w dniu 09.09.2016 roku

o godz. 12.00 w sali nr 6, Gdańsk ul. Pestalozziego 11/13.

6. Wszyscy zainteresowani najmem pomieszczeń i lokali są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem negocjacji (Zarządzenie Nr 1498/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 01.10.2008 r.) oraz przeprowadzenia wcześniejszego przeglądu pomieszczeń lub lokalu o którego najem ubiega się oferent.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 058 341 29 02 wew. 42.

Uwaga Kandydaci

Uwaga Kandydaci,którzy nie zakwalifikowali się do XIX LO w drodze rekrutacji elektronicznej!

W sekretariacie XIX LO można składać podania o ponowne rozpatrzenie w terminie

do 7 lipca do godz. 12.00.

Podania będą rozpatrywane w miarę ewentualnego zwalniania miejsc w poszczególnych klasach.

(Na podaniu należy podać nr z systemu rekrutacji elektronicznej lub pesel i numer telefonu kontaktowego)

Starsze posty «