(Brak tytułu)

Ubezpieczenie rok szkolny 2018/2019
 
Składka za osobę bez rozszerzonego sportu wynosi  51 zł, z rozszerzonym sportem 66,50 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców w tytule podając imię, nazwisko i klasę ucznia oraz dopisek ubezpieczenie. Drugi załącznik to  kod do oferty online, dla tych osób, które wolą opłacić składkę bezpośrednio u ubezpieczyciela. Opłaty za ubezpieczenie będą zbierane do dnia 20.10.2018.
 
Przewodnicząca RR
Julia Wójcik

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski
Miasta Gdańsk na rok 2019

 

Rusza szósta edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego.
Głosujemy na projekt nr 18- wspólne boisko dla II LO oraz XIX LO w Gdańsku.
Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze! Dowiedz się więcej na temat projektów budżetu obywatelskiego.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/1019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/1019

3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w XIX LO w Gdańsku. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przywitaniu wszystkich przybyłych przez prowadzące uroczystość uczennice z kl. II A, Magdalenę Magierę i Maję Tyburską, miały miejsce dwa najważniejsze wydarzenia. Były to : ślubowanie kas I oraz przemówienie dyrektora XIX LO, mgr Krzysztofa Tryniszewskiego. Pan dyrektor zwracał się do wszystkich uczniów, życząc im wspaniałej przygody intelektualnej w XIX LO , a pierwszoklasistom, szybkiej adaptacji w nowej szkole i nawiązania trwałych przyjaźni.

Uroczystość została uświetniona przez występ szkolnego chóru Scherzi Musicali pod dyrekcją pani mgr Darii Polanowskiej. W jego wykonaniu zgromadzeni usłyszeli następujące utwory:

Mutter, The Lion, Schowaj mnie, Wiązanka ludowa You raise me up i Alice, które dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

A oto krótka fotorelacja.

 

Opracowała Agata Żuk

Wizyta Pomorskiego Kuratora Oświaty w XIX LO im.M.Mokwy

 Wizyta Pomorskiego Kuratora Oświaty w XIX LO im.M.Mokwy

 

            30.08.2018 Pomorski Kurator Oświaty Pani  dr Monika Kończyk przyjęła zaproszenie Dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Pana Krzysztofa Tryniszewskiego i wzięła udział w plenarnej Radzie Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny 2018/2019.

Podczas wizyty Pani Kurator bardzo pochlebnie oceniła działania naszego liceum, zwłaszcza osiągnięcia muzyczne szkolnego chóru „Scherzi Musicali”, dziękując przy okazji za efektywną współpracę w minionym roku szkolnym.  Pani Kurator przedstawiła również najważniejsze informacje na temat zmian w ocenie pracy nauczyciela, plan działań Pomorskiego Kuratorim Oświaty na rok szkolny 2018/2019, szczególnie podkreślając przy tym innowacyjne na skalę ogólnopolską programy i projekty.

Regulamin negocjacji

 

                        Gdańsk , dnia 31.08.2018 r.     

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert pisemnych na najem okazjonalny pomieszczeń i lokali użytkowych , do negocjacji stawki czynszu najmu.

Dyrektor XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, ul. Pestalozziego 11/13, zaprasza

w dniu 12.09.2018 roku o godz. 12.00

do uczestnictwa w negocjacjach na najem okazjonalny (krótkoterminowy) pomieszczeń i lokali użytkowych  nie używanych czasowo na cele statutowe XIX Liceum Ogólnokształcącego.

  1. 1. Najniższa wymagana stawka wynajmu do negocjacji wynosi:
  2. a) sala gimnastyczna – zgodnie z Zarządzeniem Nr 1534/13 Prezydenta Miasta Gdańska z

                                             dnia 22 listopada 2013 roku

  1. b) sala lekcyjna (o powierzchni 56 m kw) – 19,00 zł netto/godz.

Stawka czynszu za salę lekcyjną nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych, które doliczane są do stawki wynajmu i wynoszą, w zależności od powierzchni sali, odpowiednio 1,84 zł netto za godzinę (za salę o powierzchni 56 m kw.).

  1. 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty, w jednym egzemplarzu – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NEGOCJACJE”.
  2. 3. Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert – w XIX LO w Gdańsku,
  3. Pestalozziego 11/13 , w pokoju nr 6.
  4. 4. Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2018 roku o godz. 15.00.
  5. 5. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie ogłaszającego konkurs w dniu 09.2018 roku

o godz. 12.00 w sali nr 6, Gdańsk ul. Pestalozziego 11/13.

  1. 6. Wszyscy zainteresowani najmem pomieszczeń i lokali są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem negocjacji (Zarządzenie Nr 1498/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 01.10.2008 r.) oraz przeprowadzenia wcześniejszego przeglądu pomieszczeń lub lokalu o którego najem ubiega się oferent.
  2. 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. 058 341 29 02 wew. 42.

 

 

Starsze posty «