Zapraszamy na nową stronę WWW.

 

 

 

Zapraszamy na nową

stronę WWW.

POLA NADZIEI NA POMORZU 2018/2019

POLA NADZIEI NA POMORZU 2018/2019
W minioną sobotę, 13 października, w Domu Hospicyjnym im. św. Józefa w Sopocie odbyła się uroczysta inauguracja tegorocznej akcji POLA NADZIEI NA POMORZU. Wśród licznie przybyłych delegacji trójmiejskich placówek opiekuńczych i Szkolnych Kół Caritas nie zabrakło także wolontariuszy z XIX LO. Naszą szkołę reprezentowali Marlena Meller i Andrzej Piątkowski z klasy IIIe. Od wielu lat nasze liceum czynnie włącza się w przygotowywanie akcji POLA NADZIEI. Podobnie planujemy uczynić także i w tym roku.

 

 

 

Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp pracy w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”

Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp pracy w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY „

Chętni mogą zgłaszać się w czwartki lub przez GPE do nauczyciela EDB Beaty Katanowskiej do 30.10.2018

SPOTKANIE Z PANEM PAWŁEM ADAMOWICZEM PREZYDENTEM GDAŃSKA

„DLA NIEPODLEGŁEJ”

03.10.2018 r.

SPOTKANIE Z PANEM PAWŁEM ADAMOWICZEM PREZYDENTEM GDAŃSKA

Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.

Józef Piłsudski

Myślą przewodnią spotkania z Panem Prezydentem była zbliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada na 11 listopada 2018 r. Niewątpliwie spotkanie stało się twórczą i świadomą refleksją na temat naszej Ojczyzny, zarówno tej Małej rozumianej jako wspólnota lokalna jak i w szerokim kontekście – Polska, a nawet wpisana w globalną wizję ludzkości i świata. Po słowach wstępnych uczennic klasy II C prowadzących spotkanie, głos zabrał Pan Dyrektor Krzysztof Tryniszewski, który przywitał zaproszonego Gościa oraz przedstawił krótką historię XIX LO w Gdańsku, a także cel spotkania. Następnie Pan Prezydent przedstawił uczniom klas III i klasom humanistycznym IC i II C wykład poparty prezentacją multimedialną na temat współczesnej koncepcji patriotyzmu i zjawisk mu towarzyszących. Nie zabrakło pytań do i od publiczności, które poruszały tak ważne kwestie jak: zróżnicowane potrzeby społeczności lokalnej i sposoby zaradzenia im, realizacja przedsięwzięć, kierunki rozwoju i perspektywy na przyszłość dla Gdańska. Padły też pytania na temat zbliżających się wyborów samorządowych i konfrontacji programów politycznych, czy obietnic wyborczych. Na koniec spotkania Pan Dyrektor podziękował Panu Prezydentowi w imieniu całej społeczności XIX LO oraz wręczył upominek – obraz Absolwentki naszego Liceum. Wniosek po prelekcji i ożywionej dyskusji nasuwał się jeden – podstawą dobrze funkcjonującego państwa, Ojczyzny jest właściwie rozumiana samorządność jako uznanie podmiotowości obywateli, ich zdolności do podejmowania decyzji, dotyczących życia społecznego, bycia odpowiedzialnym za siebie, własną rodzinę i społeczność, w której żyją. W perspektywie XXI wieku, wieku wiedzy, postępu i gwałtownego rozwoju technologii, nasz patriotyzm powinien być nowoczesny, osadzony w teraźniejszości, czerpiący jednocześnie z przeszłości, ale zwrócony również ku przyszłości. Wszelkim refleksjom na temat patriotyzmu i Ojczyzny powinna przyświecać myśl Cypriana Kamila Norwida: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.

Pani Beata Maliszewska

Pani Katarzyna Wysocka-Pianowska

koordynatorki spotkania

dav

Warsztaty wokalno–plastyczne Sztutowo – wrzesień 2018

Warsztaty wokalno – plastyczne

Sztutowo – wrzesień 2018

Początek września uczniowie klas artystycznych spędzili w Sztutowie.

Czas ten wykorzystali pracowicie zgłębiając tajniki zarówno śpiewu jak i rysunku i malarstwa.

Tematem przewodnim warsztatów plastycznych był IMPRESJONIZM – ruch artystyczny, który pojawił się w drugiej połowie XIX wieku i był kamieniem milowym w rozwoju sztuki współczesnej.

Uczniowie poznali artystów z tego kręgu i podobnie jak oni pracowali w plenerze. Ich zadaniem była obserwacja natury, oddanie wrażeń z nią związanych, światła, koloru, kształtu. Uczyli się obserwacji, kompozycji kadru, szukali właściwych kolorów, próbowali oddać wrażenie światła.

Pracowali różnymi technikami – od szybkich szkiców, do wypracowanych malarskich impresji, pełnych kolorów.

Efekty ich pracy można podziwiać na wystawie poplenerowej na terenie naszej szkoły.

Starsze posty «