Wręczenie świadectw dojrzałości

Wręczenie świadectw dojrzałości przez wychowawców klas odbędzie się 30 czerwca 2017 w godzinach od 9.00 do 13.00
w sali 32.

Uwaga Kandydaci do XIX LO!

Uwaga Kandydaci do XIX LO!

  • W dniach 23.06.2017 – 27.06.2017 odbywać się będzie przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – zgodnie z poniższym harmonogramem:

23.06.2017 r.

11.00 – 15.00

 

 

Sala nr 18, I p.

 

 

26.06.2017 r.

8.00 – 11.30

11.30-15.00

27.06.2017r.

11.30 – 15.00

Niedostarczenie w terminie dokumentów oznacza rezygnację z miejsca!

  • 07.07.2017 r godz. 12.00 ogłoszenie wstępnej listy

kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły.

  • Od 10.07.2017 r od godz. 12.00 do 13.07.2017 r. do godz. 15.00 przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego – zgodnie z poniższym harmonogramem:

10.07.2017 r.

12.00 – 15.00

 

 

 

Sala nr 18, I p.

11.07.2017 r.

8.00 – 11.30

11.30-15.00

12.07.2017 r.

8.00-11.30

 

 

 

 

11.30 – 15.00

13.07.2017 r.

8.00-11.30

11.30 – 15.00

Niedostarczenie w terminie dokumentów oznacza rezygnację z miejsca!

14 lipca 2017 godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

list kandydatów

przyjętych i nie przyjętych do szkoły.

 

Uwaga!

Karty zdrowia oraz kopie aktu urodzenia

uczniowie przynoszą we wrześniu i składają u wychowawcy klasy.

 

Historyczne szycie

 

 

Dnia 13 czerwca 2017r. odbyło się podsumowanie wewnątrzszkolnego konkursu historyczno – plastycznego „Historyczne szycie”. W XIX LO konkurs organizowany był już po raz piąty, a uczniowie biorący w nim udział mogli wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi oraz wiedzą historyczną, projektując i tworząc stroje historyczne z wybranej przez siebie epoki. Pierwsze miejsce w konkursie zajęły uczennice: Karolina Jaskólska i Nikola Trela z klasy I A, które uszyły średniowieczny strój damski. Miejsce drugie ex aequo zajęły: Agata Sorokin i Kinga Kreft z klasy I C, które uszyły strój kobiety ze starożytnej Grecji oraz Weronika Leśniewska i Michelle Rybicki z klasy I B, które stworzyły kobiecy strój z epoki regencji. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z klasy II F: Daria Rządkowska, Kamil Sobala oraz Jan Marcinkowski. Zaprezentowali stworzony przez siebie strój – gimnastiorkę wz. 43.

Uczestnikom konkursu pogratulowali sukcesów oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe organizatorzy konkursu: Pani Beata Maliszewska i Pan Mariusz Kułakowski.

Zapraszamy do galerii.

       

 

Szkolne Koło CARITAS na dniu otwartym PCK

W miniony czwartek, 1 czerwca, wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunką, panią Anną Nowak, udali się na Dzień Otwarty do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku. Mieliśmy okazję zapoznać się z szeroką działalnością tej organizacji oraz przyjrzeć się ofercie wolontariatu PCK. Spotkanie to przyniosło ciekawe pomysły i inspirację na rozwiniecie działań Szkolnego Koła w przyszłym roku szkolnym.

 

Spotkanie z wiceprezydentem miasta Gdańska.

W piątek, 2 czerwca odwiedził nas wiceprezydent miasta Gdańska – Piotr Grzelak. Tematem spotkania było kształtowanie postaw obywatelskich w naszym mieście. 

  Wiceprezydent przedstawił nam wiele różnych form angażowania obywateli w życie miasta, w tym propozycji władz Gdańska oraz samych obywateli. Mówiono m. in. o panelach obywatelskich, akcji „Rowerowy Gdańsk”, budżecie obywatelskim, czy segregowaniu odpadów. Uczestnicy spotkania dostali też mapę rowerową Gdańska.

  Dyskusja uświadomiła nam jak duży wpływ ma społeczeństwo na decyzje władzy i znacznie poszerzyła naszą wiedzę w tym zakresie. 

 

Starsze posty «